Odgođen 7. hrvatskog kongresa iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem i 7. domaćeg simpozija medicinskih sestara i fizioterapeuta neurološke rehabilitacije s međunarodnim sudjelovanjem,