Kongresi i konferencije

Najava - 7. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem

Kongres će se odvijati u obliku pozvanih predavanja, usmenih izlaganja, video prezentacija, okruglih stolova, poslijedipomskog tečaja, mini simpozija i poster prezentacija. Pozvana predavanja, usmena izlaganja te poster prezentacije mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Prijavu za sudjelovanje na kongresu u vidu usmenih izlaganja i poster prezentacija potrebno je poslati na e-mail adresu: neurorehabilitacija.osijek1@gmail.com do 1. svibnja 2023. godine